Shop Mobile More Submit  Join Login
:iconyu-designer:Yu-Designer posted a status
Ai nghĩ hộ mình nickname đc ko, mình t5 đi giao lưu CLB Tiếng Anh của trường. Mình cần 1 nickname T.A : lấy tên đầu của mình ghép vs 1 từ tiếng anh có chữ cái đầu của tên mình . VD : Anh Apple, Quyên Queen,...
Tên chữ cái đầu của mình là G nha... tên mình là Giang
Ai nghĩ giùm mình vs

Devious Comments

:iconolly2345:
Olly2345 Featured By Owner Mar 21, 2017
Giang Ginger
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 22, 2017  Student
Tks nha
Reply
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 21, 2017  New Deviant
Giang GD :v
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 21, 2017  Student
Golden á
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Artist
- Tiếng anh hầu như chữ G khó biết, Give thì thấy hơi kì kì
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 20, 2017  Student
Ukm, thế tui ms hỏi mấy bạn
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Artist
- Ta làm quen r` mà
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 20, 2017  Student
Xl,Yu dạo này hay quên lắm
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Artist
- ừ, có sao đâu 
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 21, 2017  Student
tks nha
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Mar 22, 2017  Student Artist
- Nothing's
Reply
Add a Comment: