Shop Mobile More Submit  Join Login
Taeyeon by Yu-Designer Taeyeon by Yu-Designer
Add a Comment:
 
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
M ơi t đọc xong cái dòng quotes của m mà chẻ hiểu cái quằn quại gì cả.............
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 5 days ago  Student
M nghĩ tao hiểu đới
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
Tao nghĩ m THÔNG MINH nên tao mới hỏi
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 5 days ago  Student
M thì Thông Thái quá mới biết t THÔNG MINH
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
M là cái thể loại Thông Suốt như bọn ĐT văn nó nói nhé...
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 5 days ago  Student
Suốt là thằng éo nào
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
T biết à, có nghĩa là m suốt ngày ***** đó ..
Cơ mà dạo này lại thích Tzuyu chứ, thấy khổ thân Tzu chớt luôn đó, mới còn bé mà đã dính scandal rồi
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 5 days ago  Student
No sn 9 mấy
Reply
(2 Replies)
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Edited Mar 14, 2017  Student
...
Reply
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 14, 2017  New Deviant
mình góp ý tí nhé, sao bạn k đổi màu font í, trùng r kìa
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 14, 2017  Student
Tks bạn nha!!! Mình nên dùng màu gì cho hợp h, Yu chịu 
Reply
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 15, 2017  New Deviant
mình nghĩ có thể viền nét màu trắng ở ngoài, sẽ trông nổi bật hơn và k bị trùng
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 15, 2017  Student
Ý cậu là làm cho bóng màu trắng á !!!
Reply
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 15, 2017  New Deviant
stroke ấy cậu
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 15, 2017  Student
À để Yu sửa
Reply
:iconkangseulmi2k1:
Kangseulmi2k1 Featured By Owner Mar 14, 2017  New Deviant
hồng đất ý cậu, vs lại mix texture hơi trống
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 15, 2017  Student
Yu sẽ sửa, lười quá nên chèn đại cái rd vào rồi quăng text, psd thế là xong
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 14
Image Size
3.8 MB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
19
Favourites
1 (who?)
Comments
20
×